1 Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020

1. Dzisiaj o godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po niej o godz. 16.00, na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Za udział w Gorzkich Żalach lub Drodze krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W początku Wielkiego Postu Kościół wzywa do szczególnej, indywidualnej i wspólnotowej modlitwy o trzeźwość w naszym narodzie oraz do abstynencji od alkoholu. Niech nasza modlitwa i wyrzeczenia pomogą w walce z plagą pijaństwa, nikotynizmu i narkomanii.

3. Trwa nowenna przed uroczystością św. Józefa. W każdą środę zapraszamy na Mszę świętą z kazaniem na godzinę 17.00. Przed mszą św. można składać prośby i podziękowania św. Józefowi, które będą odczytane w czasie modlitw nowenny.

4. W piątek o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej, natomiast po Mszy św. wieczornej w piątki także będzie Droga Krzyżowa, którą to Drogę prowadzą członkowie Odnowy w Duchu św.

5. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 30 do 18.00; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

6. We przyszła niedzielę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata.

7. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

8. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza, polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa, ale wspaniałą służbą dla bliźniego. To dzień imienin naszego ekonoma.

9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do służby w Kościele. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Składka na misje karmelitańskie w Afryce.

10. W pierwszą sobotę miesiąca, 7 marca, zapraszamy na kolejne czuwanie modlitewne, wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpocznie się ono Eucharystią o godzinie 17.00; zakończy się apelem maryjnym o godz. 21.00. Szczegółowe informacje podane są na plakacie.

11. Zmiana tajemnic Żywego Różańca odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca – 7 marca po Mszy św. o godz. 6.30 w kaplicy św. Rafała.