21 Niedziela Zwykła – 25 VIII 2019

amb

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na nieszpory.

2. Jutro obchodzimy uroczystość MB Częstochowskiej.

3. 28 sierpnia przypada 75 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego Ojca Alfonsa Marii Mazurka – przeora czerneńskiego klasztoru, beatyfikowanego w 1999 r. przez św. Jana Pawła II w Warszawie. W niedzielę 1 IX w Nawojowej Górze – miejscowości gdzie zginął – będzie sprawowana Msza św. ku jego czci w kościele parafialnym o godz 16.00.

4. 1 września, przypada okrągła 80 rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. 1 września obchodzimy również, ustanowiony przez papieża Franciszka, Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia.

5. W piątek 6 września Animatorzy Trzeźwości zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji osób uzależnionych od alkoholu i innych środków. Msza św. o godz. 17.00 w naszym kościele, a po niej droga krzyżowa na wzgórzu.


W tym tygodniu w liturgii wspominamy:

27 VIII – św. Monikę (331-387), matkę i orędowniczkę nawrócenia św. Augustyna, patronka matek i wdów,

28 VIII – św. Augustyna (354-430), biskupa, Doktora Kościoła, filozof, chrześcijańskiego pisarza, teologa łaski,

29 VIII – św. Jana Chrzciciela w tajemnicy męczeńskiej śmierci.


6. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00 z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

7. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia w księgarni.

9. Zapraszamy na pielgrzymkę do Hiszpanii szlakiem naszych świętych karmelitańskich. W programie także Fatima, Lourdes, Montserrat. Termin pielgrzymki 11 – 24 października 2019. Koszt 3.500 zł. Zapisy na furcie klasztornej.

10. Zapraszamy także na pielgrzymkę do Pragi do Praskiego Dzieciątka Jezus, w dniach 9/10/11 listopada 2019 r. W programie m. in.: Góra św. Anny, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Hradczany, Złota Uliczka, Sanktuarium Praskiego Dzieciątka, Zamek Książ. Koszt pielgrzymki – 580 zł. Zapisy również na furcie klasztornej.

11. W niedzielę za tydzień 1 IX przy naszym kościele zostanie zorganizowana zbiórka pieniężna dla Wojciecha Godynia – człona OSP Miękinia, który w wyniku pożaru stracił dach swojego domu. Gorąco prosimy o wsparcie tej inicjatywy.