31 Niedziela Zwykła – 3 XI 2019

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.20 na różaniec za zmarłych.

2. Jutro wspominamy w liturgii św. Karola Boromeusza, biskupa Mediolanu, uczestnika Soboru Trydenckiego, patrona katechistów i katechumenów,

3. 7 listopada przypada I czwartek miesiąca. Modlimy się w tym dniu o powołania.

4. W piątek 8 listopada wspominamy św. Elżbietę od Trójcy Świętej, Karmelitankę bosą z Francji, która poprzez drogę swego życia jasno ukazuje wspólnocie wierzących prawdę, że „Trójca Święta zamieszkuje duszę ludzką”.

5. W sobotę 9 listopada obchodzimy rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedralnego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką wszystkich kościołów”. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie za papieża i cały Kościół.

6. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy.

7. Przy furcie klasztornej można składać wypominki za zmarłych. W intencji polecanych zmarłych, przez cały listopad, są sprawowane Msze święte o godz. 6.30, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion w niedziele i w tygodniu o godz. 16.20. Kartki odczytywane są także w niedzielę przed każdą Eucharystią.

8. Zachęcamy do adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy św. Jana od Krzyża w każdą listopadową niedzielę od godz. 7.00 do 16.20.

9. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00 z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

10. Księgarnia Karmelitana z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna do 8 listopada. Prasa katolicka, przewodniki i szkaplerze można nabyć przy furcie klasztornej. Gość Niedzielny kosztuje 6 zł.

11. Zapraszamy chętną młodzież męską i mężczyzn do służenia na Mszach św. w niedziele o godz. 13.00 i 17.00.

12. Informacja dla udających się na pielgrzymkę do Pragi. Pielgrzymkę rozpoczniemy Mszą św. o godz. 6.00 w naszym kościele w Czernej i po niej udajemy się w drogę.