Ograniczamy liczbę osób na Mszy w naszym sanktuarium

Uwaga!

Od 25 marca 2020 r. do odwołania
do naszej karmelitańskiej świątyni w Czernej
na Mszę św., tak w dzień powszedni jak i w niedziele i święta
zapraszamy tylko te osoby (nie więcej niż 5),
które zamówiły intencję.

Sakrament pokuty i pojednania
jest sprawowany jak dotychczas:
tzn. od 6.30 do 18.00
z przerwą w dni powszednie od 12.00  15.00,
a w niedziele z przerwą od 14.00 do 16.00.