III Niedziela Wielkanocna – 14 IV 2024

  1. Dziś Niedziela Słowa Bożego, rozpoczynamy w Kościele Tydzień Biblijny, który ma nas zachęcić do sięgnięcia po Pismo święte, dzielenia się nim w rodzinach i szukania w nim odpowiedzi na nasze najtrudniejsze pytania.
  2. Zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy św. Jana od Krzyża w każdą niedzielę o godz. 15.00.
  3. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na nieszpory niedzielne.
  4. Zapraszamy codziennie o godz. 20.00 na Apel Maryjny.
  5. Przy furcie klasztornej prowadzi działalność punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godz. od 10 do 13.
  6. Do naszego Zakonu Karmelitańskiego przyjmujemy kandydatów na braci zakonnych i na kapłanów. Jeśli zatem ktoś odczuwa w sercu głos powołania do życia zakonnego, w naszym klasztorze może uzyskać pomoc w jego rozeznaniu.
  7. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zwraca się z apelem o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych: Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka.
  8. Za tydzień w niedzielę, 21 kwietnia, po Mszach świętych, odbędzie się zbiórka środków na leczenie i rehabilitację 4-letniego Stasia Szymbary z pobliskiej Brzezinki. Chłopczyk urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową i wieloma chorobami współistniejącymi. Obecnie toczy się walka o jego samodzielne poruszanie się. Zachęcamy do wsparcia  kosztownej  operacji.
  9. Prosimy, aby na placu przed Sanktuarium i Domem Pielgrzyma nie parkować samochodów. Osoby mające trudności z poruszaniem się i osoby w podeszłym wieku można podwieźć do samego wejścia, ale pojazdy  prosimy zostawiać na parkingu górnym lub dolnym. Nie dotyczy osób niepełnosprawnych. Dziękujemy za zrozumienie.
  10. Dziękujemy wszystkim za modlitwę, życzliwość, ofiarność i troskę o rozwój naszego sanktuarium  i klasztoru. Zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwie. Niech umacnia nas Boże błogosławieństwo.