III Niedziela Wielkiego Postu 03 III 2024

  1. W najbliższą środę o godz. 18.00 zapraszamy na 8 dzień nowenny przed Uroczystością ku czci św. Józefa.  
  2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Składka będzie przeznaczona na Karmelitański Ośrodek Powołaniowy w Czernej.
  3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek – święto św. Kazimierza, Królewicza.
  4. Wielki Post to czas rozważania Męki Pańskiej. Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 15.30. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.
  5. Rekolekcje Wielkopostne w naszym sanktuarium odbędą się w dniach od 8 do 10 marca. Program rekolekcji:

Piątek, 8 marca:

17.30 – Droga Krzyżowa dla wszystkich

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

Sobota, 9 marca:

10.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

16.00 – Msza św. z nauką ogólną dla chorych i osób w podeszłym wieku, z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

19.00 – Nauka stanowa dla kobiet i mężczyzn (małżeństw)

Niedziela, 10 marca:

6.00, 7.00,  9.00, 11.00, 13.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

15.30 – Droga Krzyżowa dla wszystkich

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie oraz zamieszczony na stronie internetowej klasztoru.

6. Sołtys wsi Czerna zaprasza wszystkich mieszkańców Sołectwa Czerna w dzisiejszą niedzielę,  3 marca 2024, na zebranie wiejskie w OSP Czerna o godz. 17.45.

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernej zaprasza rodziców oraz dzieci w wieku przedszkolnym i przyszłych uczniów klasy I na Dzień Otwarty, który odbędzie sie na terenie szkoły 9 marca w godzinach 9.00 – 13.00. Dyrektor SP w Czernej informuje, ze można zapisać dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej. 

8. Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w piątek, 8 marca 2024 r. w godz. 9.00-12.00 na sali widowiskowej na terenie Kopalni. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

9. Dziękujemy wszystkim za modlitwę, życzliwość, ofiarność i troskę o rozwój naszego sanktuarium  i klasztoru. Niech Bóg wynagrodzi i obficie nam wszystkim błogosławi, byśmy dobrze i owocnie przeżyli okres Wielkiego Postu.