Niedziela Palmowa – 5 IV 2020

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym będziemy rozważać największe tajemnice naszej wiary – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jak wiemy tegoroczny Wielki Tydzień będzie zupełnie inny od tych, które znamy. Wszystkie celebracje liturgiczne Wielkiego Tygodnia będą odbywały się bowiem bez udziału wiernych. Jednak zachęcamy by obejrzeć ceremonie za pośrednictwem mediów, łącząc się z nami i całym Kościołem w modlitwie.

2. Msze św. dzisiejszej Niedzieli Palmowej będą wewnątrz świątyni. Nie będzie tradycyjnego konkursu na najładniejszą palmę.

3. Spowiedź w naszym sanktuarium przez cały Wielki Tydzień od godz. 6.30 do godz. 17.00. Spowiadamy w kaplicy św. Rafała z zachowaniem wymogów sanitarnych.

4. Obrzędy Wielkiego Czwartku rozpoczniemy o godz. 18.00. Ciemnica zgodnie z wymogami bezpieczeństwa będzie umieszczona w tabernakulum. Adoracji w Wielki Czwartek nie będzie.

5. W Wielki Piątek nie będzie również tradycyjnej Drogi Krzyżowej na wzgórzu. Ceremonie wielkopiątkowe rozpoczniemy o godz. 18.00. Po liturgii krzyż zostanie umieszczony na stojaku przed ołtarzem.

6. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów. Według zaleceń naszych biskupów poświęcimy pokarmy sami w domu modlitwą, która znajduje się na stronie internetowej naszego klasztoru. Ceremonie Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00.

7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego procesji rezurekcyjnej nie będzie. Msze św. o godz. 6.00 – w intencji dobrodziejów, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 i 17.00. Zgodnie z rozporządzeniem może w nich uczestniczyć 50 osób (jeśli się nic nie zmieni), jednak rekomendujemy pozostać w domu i uczestniczyć medialnie. Biskupi dają na ten czas dyspensę od uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej. Kto nie uczestniczy nie ma grzechu.

8. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę.

9. Od Wielkanocy Msze św. wieczorne w naszym kościele w dni powszednie będą sprawowane o godz. 18.00. Msze św. poranne i niedzielne bez zmian.

10. Po Wielkanocy nie będzie tradycyjnego apelu maryjnego 20.00. Będziemy się na nim gromadzić dopiero po ustaniu pandemii.