5 Niedziela Wielkiego Postu – 29 III 2020

1. Zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych od 25 marca 2020 r. do odwołania do naszej karmelitańskiej świątyni w Czernej na Mszę św., tak w dzień powszedni jak i w niedziele i święta zapraszamy tylko te osoby (nie więcej niż 5), które zamówiły intencję. Niemniej usilnie zachęcamy wszystkich do pozostania w tym czasie w domach i tam uczestniczyć medialnie w eucharystii. Biskupi udzielają dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. Kto nie przyjdzie nie ma grzechu.

2. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany na razie jak dotychczas: w dni powszednie od 6.30 do 18.00 z przerwą od 12.00 – 14.00, a w niedziele z przerwą od 14.00 do 16.00. Spowiedź odbywa się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w kaplicy św. Rafała.

3. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała z upoważnienia Ojca Świętego dekret zawierający uaktualnione wytyczne odnośnie do celebrowania w tym roku uroczystości Wielkiego Tygodnia. W związku z tym: Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą się odbywały wewnątrz naszej świątyni bez udziału wiernych. Początek wszystkich celebracji o godz. 18.00. Zachęcamy by łączyć się z nami duchowo. W Niedziele Zmartwychwstania Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 11.00, 13.00 i 17.00. Mogą w nich uczestniczyć tylko ci, którzy zamówili intencję, ale nie więcej jak 5 osób. W kolejne dni Msze św. z udziałem tylko 5 osób.

4. Do chorych udajemy się tylko w przypadku zagrożenia życia.