Szlaki Ekstremalnej Drogi Krzyżowej do Czernej

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. przed Niedzielą Palmową gościliśmy w naszym Sanktuarium pielgrzymów przybyłych w ramach Ekstremalnych Dróg Krzyżowych. Już w piątek 12 kwietnia po Eucharystiach sprawowanych wieczorem specjalnie dla nich,  pielgrzymi wyruszyli ze swoich parafii i kościołów stacyjnych,  by po odprawieniu 14 stacji Drogi Krzyżowej nad ranem dotrzeć do Czernej. Był to chyba rok rekordowy jeśli chodzi o liczbę tras z destynacją – Czerna, którymi wędrowali pątnicy.

Były to trasy z: 1 trasa Balic, 3 trasy z Krakowa Podgórza, 3 trasy z Libiąża, 1 trasa z Liszek, 1 trasa z Miechowa, 2 trasy z Krzeszowic Płok.

Tydzień wcześniej sobotę 5 kwietnia przybyli pielgrzymi z Chełmka, Olkusza, Mnikowa. Dotarli też pielgrzymi „niezrzeszeni” idący własnymi trasami.

Ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła, przekształcenie jej w pieszą, nocną wędrówkę (trasy mają po około 40 kilometrów oraz głębokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości. Ideą przyświecającą EDK jest schemat „wyzwanie, droga, zmaganie, spotkanie”.

Ekstremalna Droga Krzyżowa nie jest zorganizowaną pielgrzymką, lecz indywidualną praktyką religijną. Sztab EDK dostarczają jedynie rozważań na stacje drogi krzyżowej i propozycję tras, ale samo ich pokonanie i decyzja o ostatecznym kształcie trasy należy do uczestników. Uczestnicy pokonują trasy w grupach nie większych niż 10 osób.

Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się w roku 2009 na trasie z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na tej samej trasie odbywała się w kolejnych latach 2010 i 2011.

W roku 2012 po raz pierwszy zorganizowano Ekstremalną Drogę Krzyżową poza Krakowem: w Gliwicach oraz w Blackburn w Wielkiej BrytaniiW Krakowie liczba chętnych była na tyle duża, że organizatorzy przygotowali dwie dodatkowe trasy, z czego jedna była trasą samotną – przeznaczoną do pokonania indywidualnego.

Kolejne lata to dynamiczny rozwój idei EDK. W 2018 roku wyznaczono ponad 600 tras, z czego najdłuższa, otaczająca Wrocław, miała 144 kilometry. Według wstępnych danych w EDK 2018 wzięło udział około 100 tysięcy osób. Specjalnego błogosławieństwa uczestnikom udzielił Papież Franciszek.