KARMELITAŃSKIE DNI MŁODYCH 22 – 25 VII 2021

„Uzdrowione spojrzenie” – od tęsknoty do spotkania

W tym roku wraz z uczestnikami Karmelitańskich Dni Młodych przejdziemy drogę od uświadomienia sobie jedynej prawdziwej tęsknoty człowieka za zjednoczeniem z Bogiem poprzez odkrycie, że w zjednoczeniu z Nim przeszkadzają nam ciernie grzechu i przywiązań oraz prośbę do Ducha Świętego – Płomienia, który może oczyścić nasze serca z tych nieuporządkowanych przywiązań, aż do spotkania z Nim twarzą w twarz i odsłonięcia nowego spojrzenia, które dostrzega znaki Jego obecności w codzienności.