18 Niedziela Zwykła – 05 VIII 2018

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na nieszpory.

2. Jutro Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. Msze Święte jak w dni powszednie.

3. We wtorek, 7 sierpnia, nawiedzi nasze sanktuarium pielgrzymka skawińska.

4. W czwartek, 9 sierpnia, w święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, mija 70 rocznica jej męczeńskiej śmierci w obozie w Auschwitz.  Jan Paweł II w 1999 r. ogłosił św. Edytę Stein, karmelitankę współpatronką Europy. Prośmy Boga przez Jej wstawiennictwo o duchowe odrodzenie Starego Kontynentu. Szczegółowy program obchodów w Oświęcimiu 70-tej rocznicy jest zamieszczony na plakacie.

5. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 30 do 18.00 z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

6. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00.

7. Każdego dnia o godz. 20.00 zapraszamy na Apel Maryjny i zasłonięcie słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Szkaplerznej.

8. Przeżywamy sierpień – miesiąc w którym podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie oraz wyprosić uzależnionym łaskę powstania z nałogu.

9. W najbliższą sobotę 11 sierpnia zostanie poświęcony nowy samochód dla OSP Czerna. Uroczystości odbędą się przed remizą. Początek Mszą św. polową o godz. 15.00.

10. Od 1 września zostanie otwarte w Czatkowicach nr 254 nowe przedszkole “Tuptusiowo”. Zaprasza wszystkie chętne dzieci od 2,5 oku życia, także niepełnosprawne. Szczegółowe informacje na ulotkach i plakacie w kruchcie kościoła.

11. Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na odpowiedni i godny strój do kościoła. Nie przestoją odsłonięte brzuchy, duże dekolty, gołe plecy i ramiona, skąpe spódnice, krótkie spodnie i podkoszulki. Miejsca św. takie jak: Kościół, kaplice i cmentarz domagają się stosownego stroju. Chodzi o powagę należną miejscu świętemu i szacunek dla Najświętszego Sakramentu oraz szacunek dla bliźnich. Bardzo prosimy zwrócić na to uwagę.

12. W poniedziałek 6 sierpnia zakończy się peregrynacja kopii cudownego wizerunku MB Szkaplerznej, który przez wiele miesięcy gościł w domach mieszkańców Czernej. Uroczyste podziękowanie za dar peregrynacji i nawiedzenia obrazu będzie miało miejsce w najbliższy poniedziałek o godz. 19.45 przed apelem i zasłonięciem obrazu.