18 Niedziela zwykła – 06 VIII 2017

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00 na nieszpory.

2. Dzisiaj Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów.

3. Jutro w poniedziałek, 7 sierpnia, nawiedzi nasze sanktuarium pielgrzymka skawińska.

4. We środę 9 sierpnia, w święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, mija 75 rocznica jej męczeńskiej śmierci w obozie w Auschwitz.  Jan Paweł II w 1999 r. ogłosił św. Edytę Stein, karmelitankę współpatronką Europy. Prośmy Boga przez Jej wstawiennictwo o duchowe odrodzenie Starego Kontynentu.

5. W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika. Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia.

6. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00 z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

7. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00.

8. Każdego dnia o godz. 20.00 zapraszamy na Apel Maryjny i zasłonięcie słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Szkaplerznej.

9. Przeżywamy sierpień – miesiąc w którym podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie oraz wyprosić uzależnionym łaskę powstania z nałogu.

W tym tygodniu patronujĄ nam (oprócz wyżej wymienionych):

8 VIII – św. Dominik założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia

11 VIII – św. Klara dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.