30 Niedziela Zwykła – 29 X 2017

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na nabożeństwo różańcowe.

2. We środę, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Msze Święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę.

3. We czwartek, 2 listopada, obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Dodatkowa Msza św. z procesją na przyklasztorny cmentarz będzie w tym dniu o godz. 10.00. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego).

4. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy.

5. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wspominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze święte o godz. 6.30, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion w niedziele i dni powszednie o godz. 16.30. Wypominki odczytywane będą także w niedzielę przed każdą Eucharystią.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i sobota miesiąca. W sobotę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 6.30 w kaplicy św. Rafała.W piątek na Mszy św. wieczornej składka na misje

7. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas czuwań w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w 5 Pierwszych sobót miesiąca. Najbliższe czuwanie będzie miało miejsce w sobotę 4 listopada. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 17.00, następnie modlitwa uwielbienia, różaniec, konferencja, adoracja; zakończymy apelem maryjnym o 21.00.

8. Księgarnia Karmelitana z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna od 1 do 11 listopada. Szkaplerze i przewodniki są do nabycia na furcie. Restauracja będzie nieczynna 1 listopada.

9. W piątek 4 XI – wspomnienie św. Karola Boromeusza, arcybiskupa Mediolanu, wprowadzającego gorliwie reformy Soboru Trydenckiego.