4 Niedziela Wielkiego Postu – 22 III 2020

1. Dzisiaj i przez cały tydzień wszystkie nabożeństwa są odwołane.

2. Ze względu na ograniczenia do 50 osób Mszy św. dzisiaj i w najbliższe niedziele (aż do odwołania) w naszym sanktuarium będzie więcej. Sprawowane będą w godzinach: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00. Także jeśli będzie taka potrzeba będą jeszcze dwie równoległe Msze św. na sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma o godz. 11.00 i 13.00. Jednak zgodnie z wytycznymi rządu i episkopatu zachęcamy usilnie do postania w tym czasie w domach i tam uczestniczyć medialnie w eucharystii. Biskupi udzielają dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. Kto nie przyjdzie nie ma grzechu.

3. W najbliższą środę 25 III przypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Msza św. z kazaniem o godz. 17.00. Do kościoła wejdzie zgodnie z wytycznymi tylko 50 osób.

4. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany w naszym sanktuarium godzinach od 6.30 do 18.00, z przerwą w niedzielę od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie od.12.00-15.00

5. Dom Pielgrzyma, restauracja, muzea i księgarnia będą nieczynne, aż do odwołania stanu epidemii.