Niedziela Miłosierdzia Bożego – 8 IV 2018

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną. Wspierajmy dzieła Caritas-u. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 15.00 na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a codziennie o 20.00 na apel maryjny i zasłonięcie obrazu MB Szkaplerznej.

3. Przypominamy, że od Niedzieli Wielkanocnej wprowadzony został letni porządek nabożeństw. Msza święta wieczorna w dni powszednie jest sprawowana o godz. 18.00, a w niedziele bez zmian.

4. Jutro, w poniedziałek, 9 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. jak w dzień powszedni. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców.

5. Przyszła niedziela – trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

6. Trwa okres wielkanocny. Kto nie przystąpił do Komunii świętej wielkanocnej, może i zgodnie z przykazaniem kościelnym, powinien to jeszcze uczynić.

7. Rozpoczyna działalność punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt będzie czynny w każdą niedzielę, w godzinach od 10.00 do 13.00. Dyżury będą pełnić animatorzy trzeźwości – absolwenci Studium Duszpasterstwa Trzeźwości.

8. Zachęcamy do adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy św. Jana od Krzyża w każdą niedzielę od godz. 7.00 do 16.00. Z kolei o godz. 15.00 odmawiamy w tej kaplicy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

9. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

10. Duszpasterstwo Powołań organizuje dzisiaj kiermasz lektury duchowej i przedmiotów religijnych. Na stoisku przed furtą można nabyć za dobrowolną ofiarą ciekawe książki z zakresu życia duchowego i literatury polskiej, nowe i używane. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na Karmelitańskie Dni Młodych, które odbędą się pod koniec lipca przy naszym klasztorze. Serdecznie zapraszamy do wsparcia dzieła.