25 Niedziela zwykła – 22 IX 2019

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na nabożeństwo nieszporów.

2. W przyszłą niedzielę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Życzymy o. Rafałowi członkowi naszej wspólnoty, który obchodzi w tym dniu imieniny opieki świętego patrona. Od najbliższej niedzieli będziemy odmawiać zaraz po Mszy św. modlitwę do Michała Archanioła.

3. We wtorek za tydzień rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w niedzielę i dni powszednie o godz. 16.30. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach. Za odmówienie części różańca uzyskujemy odpust zupełny.

4. Informujemy, że od 1 października przechodzimy na zimowy porządek nabożeństw. Msza św. wieczorna w dni powszednie będzie odprawiana o godz. 17.00. Porządek Mszy św. niedzielnych pozostaje bez zmian. Zasłonięcie obrazu Matki Bożej Szkaplerznej przez cały październik bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

5. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00.

6. Od I Niedzieli Adwentu w nowym Roku Liturgicznym 2019/20 będziemy przeżywać tajemnicę Eucharystii pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszach św. wieczornych z katechezą w ostatni piątek miesiąca. Najbliższa Msza św. w piątek 27 września.

7. W przyszłą niedzielę 29 IX w naszym kościele parafialnym w Nowej Górze będzie miał miejsce odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła. Suma odpustowa o godz. 11.30. Będziemy modlić się szczególnie za rolników z naszej parafii, których ks. proboszcz serdecznie zaprasza. Będzie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (komunia św. Modlitwa za Ojca św., nawiedzenie kościoła parafialnego.

8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Pragi do Praskiego Dzieciątka Jezus, w dniach 9-11 listopada 2019 r. W programie pielgrzymki m. in.: Góra św. Anny, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Hradczany, Złota Uliczka, Sanktuarium Praskiego Dzieciątka, Zamek Książ. Koszt pielgrzymki – 580 zł. Zapisy na furcie klasztornej.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM

– 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus.

– 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek.

– 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech.