30 Niedziela Zwykła – 28 X 2018

róż

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na nabożeństwo różańcowe.

2. We czwartek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Msze Święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę.

3. W piątek, 2 listopada, obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Dodatkowa Msza św. z procesją na przyklasztorny cmentarz będzie w tym dniu o godz. 10.00. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego).

4. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy.

5. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wspominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze święte o godz. 6.30, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion w niedziele i dni powszednie o godz. 16.20. Wypominki odczytywane będą także w niedzielę przed każdą Eucharystią.

6. W sobotę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 6.30 w kaplicy św. Rafała.

7. Księgarnia Karmelitana z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna od 5 do 11 listopada. Szkaplerze i przewodniki są do nabycia na furcie. Restauracja będzie nieczynna 1 listopada.

8. W najnowszym listopadowo – grudniowym numerze “Głosu Karmelu” świętujemy 450-lecie inauguracji pierwszej wspólnoty karmelitów bosych w Duruelo. To okazja, żeby poznać początki naszego zakonu i wspaniałe postaci, które swoją żarliwością zapalały innych. W ostatnim numerze roku podejmujemy również temat smutku, który odbiera radość życia i podcina korzenie nadziei. Teologowie, bibliści, psychologowie piszą, w jaki sposób smutek wdziera się do wnętrza człowieka i jak go rozproszyć. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru “Głosu Karmelu”.

9. Zapraszamy dziś na koncert p. IRENEUSZA WYPICHA. Na koncercie będą wykonane pieśni maryjne i improwizacje oparte na tych tematach. Ciekawostką będzie utwór, ciekawy i niecodzienny, którego nuty odkryto pod szatą NMP z Guadalupe. Początek koncertu o godz. 14.00.