Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 V 2020

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela.

2. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju.

3. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.

4. Przez cały miesiąc maj zapraszamy, chociaż w ograniczonym stopniu ze względu na epidemię, do udziału w nabożeństwach majowych, odprawianych w sanktuarium w niedziele o godz. 16.30, a w dni powszednie o godz. 17.30.

5. W przyszłą niedzielę 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Podczas nabożeństw majowych trwa nowenna do Ducha Świętego.

6. Na codzienny apel maryjny o godz. 20.00 zapraszamy dopiero po ustaniu epidemii.

7. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00. Można uzyskać w nim poradę z zachowaniem przepisów sanitarnych.

8. W kościołach może przebywać zgodnie z rozporządzeniem rządowym jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, czyli w naszej świątyni 24 osoby rozrzuconych po całej jej przestrzeni. Dalsze 8 osób w kaplicy św. Rafała, 4 w kaplicy św. Jana i 4 na korytarzu. Na zewnątrz może przebywać więcej osób pamiętając, że należy zachować dystansu 2 metrów. Kapłan przyjdzie tam z komunią, nie potrzeba tłoczyć się wewnątrz. Oczywiście tak w kościele jak i poza nim w wszyscy muszą posiadać maseczki zakrywające usta i nos.

9. Działa już, choć w reżimie sanitarnym, nasza restauracja. Można w niej zamawiać także posiłki na wynos, również telefonicznie, ale z osobistym odbiorem. W bufecie restauracyjnym z kolei można kupić kawę, herbatę, napoje, słodycze i lody.